جایگاه مردم در نظام سیاسی امامت
65 بازدید
محل نشر: ‎فصلنامه علمی ـ تخصصی کلام اسلامی/ انجمن کلام/ سال پنجم، شماره هفتم، بهار: 1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393/00/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی