شفاعت از منظر قرآن
70 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی تخصصی کلام اسلامی/ انجمن کلام/ سال سوم/ شماره چهارم/ تابستان 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/00/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی