نقد مقاله «تحريف قرآن» (2)
74 بازدید
محل نشر: سازمان تبليغات اسلامي، پژوهشكده باقر العلوم(ع).
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/5/8
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در قسمت نخست مقاله ، ضمن اشاره به ضرورت مرزشناسی شبهه با روش‌های غیرعلمی مغالطه و ... به طرح شبهه عدم وثاقت تاریخی قرآن، از سوی نویسنده مقاله «تحریف قرآن» و نقد و بررسی آن با تکیه بر اعجاز درونی قرآن، پرداخته شد. در این قسمت از مقاله، به بررسی وثاقت تاریخی قرآن از راه علم تاریخ، با استناد به برخی شواهد و مستندات تاریخی، خواهیم پرداخت.