آموزه انتظار و زمینه سازی ظهور
59 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی تخصصی مشرق موعود/ سال سوم/ شماره 11.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/06/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله ازجمله مقالات برگزیده و ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی دکترین مهدویت در سال 88 بوده است.