قیام یمانی در آستانه ظهور
65 بازدید
محل نشر: فصلنامه پیام یاسین، شمارة 8 , 9. مركز جهاني علوم اسلامي.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/7/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
يكي از مسائل مطرح در باب مهدويت بررسي علائم ونشانه هاي ظهوراست. بررسي و شناخت اين علائم و نشانه ها، ازاين جهت اهميت و ضرورت دارد که درمتون روائي شيعي، شناخت نمادهاي آخرالزمان، مورد تأکيد قرارگرفته است و حجم وسيعي ازروايات مربوط به مباحث مهدويت را بحث علائم ظهور و شناخت طلايه‌داران ظهوردولت کريمة مهدوي، به خود اختصاص داده است. يکي از اين نشانه ها وعلائم قيام شخصي موسوم به «يماني» در آستانه ظهوراست که درمنابع روائي شيعي، کرارا از او ياد شده است. اين موضوع از جهاتي مختلفي نظير؛ زمان قيام يماني، خصوصيات شخصي، مليت، اهداف و ويژگيهاي قيام يماني قابل بررسي است. دراين نوشتار نگارنده بررسي ابعاد مختلف اين موضوع را ازمنظر روايات، مورد توجه قرار داده است.