تأملی در بیمان استراتژیک افغانستان و آمریکا
55 بازدید
محل نشر: فصلنامه پیام یاسین، شمارة 6 و 7. مركز جهاني علوم اسلامي.
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/3/5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
يكي از موضوعاتي كه چندي قبل، توجه رسانه‌هاي خبري جهان را به خود جلب نمود و هزاران كلمه، خبر، تحليل و تفسير در مورد آن در محافل مطبوعاتي و آنتن‌هاي خبري جهان، به كار رفت، بحث همكاري استراتژيک افغانستان و آمريكا بود كه در دستور كار سفر آقاي كرزاي رئيس جمهور افغانستان به آمريكا ، قرار داشت و در تاريخ دوم جوزاي (ارديبهشت ماه) سال جاري توسط وي و جرج دبليوبوش رئيس جمهور آمريكا در كاخ سفيد به امضاء رسيد. انتشار خبر توافق‌نامه همكاري افغانستان و آمريكا ، از سوي صاحب نظران و آگاهان مسايل سياسي افغانستان در داخل و خارج، اهميت و حساسيت موضوع، در اين نوشتار سعي بر‌اين است كه زواياي مختلف اين بحث از چند جهت مورد تحليل و بررسي قرار گيرد: