نگرش قرآني به مسأله شفاعت
64 بازدید
محل نشر: فصلنامه پيام ياسين، شماره 4 - 5 ، مركز جهانى علوم اسلامي
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/2/5
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
يكي از معارف اصيل و اميد بخش اسلامي، موضوع «شفاعت» در قيامت است. اين بحث از ابعاد مختلف: قرآنی، حديثي، فلسفي، كلامي و... قابل طرح است. آنچه در پي مي‌آيد نگاه قرآني به اين مسئله و طرح و بررسي آن است. ضرورت نگرش قرآني به اين موضوع از اين جهت اهميت مضاعف دارد كه اساسا اين مسئله قبل از هر چيز داراي ريشه وحياني وجزء ابتكارات قرآن كريم است كه آيات زيادي را ـ باتوجه به اهميت اين اعتقاد سازنده و آثارعميق آن در اصلاح و تربيت افرادـ به اين موضوع اختصاص داده است. به همين جهت در اين نوشتار سعي شده است تا ابعاد اين بحث با محوريت آيات ريشه‌يابي گردد و شرائط و معيارهاي مسئله از نظر قرآن مورد بررسي قرار گيرد و اگر چنانچه به ذكر برخي از روايات احيانا پرداخته مي‌شود صرفا جنبه استشهادي براي صحت استنباط ازمفاد آيات دارد.