مشخصات فردی و زندگینامه
نام:قنبرعلى
نام خانوادگی:صمدی
پست الکترونیک:Samadi313@gmail.com
نخصص ها:امامت و مهدویت ، تفسیر ، کلام

زندگی نامه

         زندگینامه علمی (تحصیل، تدریس، تحقیق)

سطوح عالی حوزه:

الف) خارج فقه و اصول نزد: آیات عظام: مرحوم فاضل لنکرانى جوادی آملی، مکارم شیرازی، وحید خراسانی، جعفر سبحانی.

ب) فلسفه: آیت الله مصباح و استاد عباسی، الهیات اسفار اربعه صدرالمتألهین و بدایة الحکمه و نهایة الحکمه مرحوم علامه طباطبایی.

ج) تفسیر: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی.

د) علوم قرآن: مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت

دروس تخصصی:

1.تخصصی تفسیر (سطح چهار = دکتری )، مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن.

2. تربیت مدرس امامت و مهدویت، مرکز تخصصی مهدویت.

تدریس:

1. امامت و مهدوت(1)، مجتمع آموزش عالی فقه.

2. امامت و مهدویت(2)، مجتمع آموزش عالی فقه.

آثار پژوهشی:

الف) کتاب:

1. در انتظارخورشید، انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی، تابستان 1385.

2. پژوهش و تحقیقی نو پیرامون سیره نبی اعظم(ص)، انتشارات ثقلین، خرداد 1386.

3. دانشنامه کلام اسلامی ج1(گروهی زیرنظر آیت الله سبحانی)، مؤسسه تحقیقاتی امام صادق(ع)، 1389.

4. تحقیق و نگارش جلد7 ، 8 ، 9 کتاب ادب فنای مقربان(شرح زیارت جامعه کبیره) با اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی، چاپ اسراء، خرداد 1390-1391

5. دیدار یار غایب(پژوهشی درجریان شناسی ارتباط با امام عصرعج در عصرغیبت)، انشتارات امام عصر(عج) 1390، قم.

6. مبانی فرجام شناسی تاریخ در قرآن، مرکزبین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، اسفند 1392.

7. آخرین منجی(شناختنامه امام مهدی(عج)، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(ع)، بهار 1393.

8. سیره امام مهدی(عج)، انتشارات بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، پائیز 1393.

9. گفتمان جهانی مهدویت و آینده بشر، انتشارات مسجد مقدس جمکران، زمستان 1394.

10. گفتمان رجعت در آیات و روایات، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(ع)، زمستان 1395.

ب) مقالات(44 مقاله):

تعداد 44 عنوان مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و مجموعه مقالات همایش های علمی و بین المللی (به جدول مقالات رجوع شود)