سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه امام صادق(ع) 
عضو گروه محققین و نویسندگان دانشنامه کلام اسلامی 
1385/07/03 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
انجمن فرهنگی یاسین 
مسؤل انجمن 
1384/02/01 
1386/07/25 
اجرائی 
همکاری 
پژوهشکده باقرالعلوم. 
محقق 
1387/11/10 
1388/03/01 
پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم وحياني اسراء 
محقق 
1388/05/05 
 
پژوهشي 
همکاری 
پژوهشگاه بین المللی المصطفی(ص) 
پژوهشگر 
1393/09/01 
ادامه دارد 
پژوهشکده علوم اسلامی 
همکاری 
مرکز امور مساجد 
پژوهشگر 
 
 
پروژه تألیف و تحقیق